Informowanie o obniżkach cen
Blog

Informowanie o obniżkach cen

Informowanie o obniżkach cen
Aleksandra Rojek
17 lipca 2023
5 min read

1 stycznia 2023 r. weszły w życie obowiązki wynikające z dyrektywy OMNIBUS w celu ochrony konsumenta. Z nowych przepisów wynika, że przedsiębiorcy w każdym przypadku informowania o obniżkach cen towarów i usług, oprócz aktualnej ceny muszą podać najniższą cenę obowiązującą w okresie 30 dni poprzedzających wprowadzenie promocji. Od wejścia w życie tego obowiązku odnotowano liczne trudności z jego stosowaniem, wskutek czego powstały obszerne wyjaśnienia, które przygotował Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zasad prawidłowego obniżenia ceny.

O czym przeczytasz w tym artykule?

 1. Informowanie o obniżkach cen w pigułce.
 2. Czym jest informowanie o obniżeniu ceny?
 3. W jaki sposób należy informować o obniżeniu ceny?
 4. Ogólne zasady informowania o niższych cenach towarów i usług.
 5. Okres odniesienia przy informacji o obniżonej cenie.
 6. Cena odniesienia przy informacji o obniżonej cenie.
 7. Wyjątki przy informowaniu o najniższej cenie obowiązującej przed wprowadzeniem obniżki.
 8. Kogo dotyczy obowiązek informowania o najniższej cenie z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki?
 9. Jakie są sankcje za nieprawidłowe informowanie o promocjach?
Zdjęcie dodane przez Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/reka-laptop-internet-klawiatura-5632397/

Informowanie o obniżkach cen w pigułce.

Gdy przedsiębiorca sprzedaje produkty lub usługi w obniżonej cenie i jednocześnie informuje o tej obniżce, ma obowiązek podać w bezpośrednim sąsiedztwie aktualnej ceny również informację o najniższej cenie produktu lub usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Informowaniem o obniżeniu ceny są wszystkie sposoby prezentowania oferty mogące sugerować możliwość zakupu po niższej cenie.

Obowiązek dotyczy prezentowania obniżek we wszelkich miejscach sprzedaży (np. w sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych), świadczenia usług, reklamy (w tym przez influencerów).

Cena odniesienia dla obliczania korzyści wynikających z obniżki cen to najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Informowanie o najniższej cenie z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki musi być prezentowane obok aktualnej ceny w sposób dobrze widoczny, jednoznaczny i umożliwiający porównanie cen.

Odmienne zasady obowiązują w przypadku towarów szybko psujących się lub z krótkim terminem przydatności, towarów lub usług oferowanych w okresie krótszym niż 30 dni, towarów niepełnowartościowych i pod koniec terminu przydatności, ostatnich sztuk towaru pełnowartościowego.

Obowiązek dotyczy wszystkich przedsiębiorców zachęcających do zakupu obniżką ceny.

Za naruszenie tego obowiązku grozi kara w wysokości do 10 % obrotu firmy i 2.000.000,00 zł.

Czym jest informowanie o obniżce ceny?

Samo obniżenie ceny przez przedsiębiorcę, bez zwracania na to uwagi konsumentów, nie nakłada na niego obowiązku informacyjnego w zakresie najniższej ceny obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Obowiązek ten nakłada dopiero zakomunikowanie o obniżce, przez co należy rozumieć wszystkie sposoby prezentowania oferty mogące sugerować możliwość zakupu po cenie niższej niż wcześniej.

Prezes UOKiK w swoich wyjaśnieniach wskazał na istotne elementy, które warunkują uznanie danej komunikacji za takie informowanie:

 • posługiwanie się sformułowaniami typu: „okazja”, „promocja”, „wyprzedaż”, „zaoszczędź”, „taniej/korzystniej o…”, „Black Friday”,
 • prezentowanie znaku % (obniżka procentowa), w szczególności z konkretną liczbą i znakiem „-”, np. -20%,
 • przekreślenie ceny,
 • używanie szczególnej kolorystyki, zwłaszcza rzucającej się w oczy,
 • porównywanie cen - zestawienie ceny wyższej z niższą,
 • rabaty wynikające z kodu promocyjnego dotyczące konkretnych produktów lub ich grup,
 • rabaty dla uczestników programów lojalnościowych (subskrybentów newslettera itp.) dotyczące konkretnych produktów lub ich grup.

Jak informować o obniżeniu ceny towaru lub usługi?

Ogólne zasady informowania o niższych cenach towarów i usług

Informacje o obniżce i najniższej cenie z 30 dni przed obniżką powinny być prezentowane z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • Przedsiębiorca przy informacji o obniżonej cenie uwidacznia sformułowanie „najniższa cena z 30 dni przed obniżką” (samo przekreślenie ceny jest niewystarczające). Gdy miejsce na opis jest ograniczone ze względów technicznych dopuszcza się skrócenie sformułowania do „najniższa cena”, jednak pełne wyjaśnienie powinno być łatwo dostępne, np. na karcie produktu, w tooltipie (dymku).
 • Wskazanie najniższej ceny w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji musi być jasne i czytelne. Niedopuszczalne jest np. stosowanie mniejszej czcionki, stosowanie niejednoznacznych określeń typu: „cena referencyjna”, „cena omnibus”, „było”.
 • Liczba prezentowanych cen nie powinna przekraczać dwóch lub trzech (aktualna cena sprzedaży, najniższa cena z 30 dni przed obniżką, ewentualnie cena regularna).
 • Ewentualne korzyści dla konsumenta przy skorzystaniu z obniżki cen należy obliczać od najniższej ceny w okresie 30 dni poprzedzających promocję (cena odniesienia), a nie ceny regularnej, np. „oszczędzasz 40 zł” czy „-25%”. Nieprawidłowe będzie również podawanie kilku „najniższych cen”.
 • Najniższa cena towaru lub usługi z 30 dni przed obniżką musi być prezentowana w najbliższym sąsiedztwie obniżonej ceny sprzedaży (np. obok, pod, nad).
 • Dopuszczalne jest wyróżnienie aktualnej ceny sprzedaży (większa czcionka, wytłuszczenie, inny kolor), o ile dysproporcja nie jest znaczna. Istotna jest czytelność całego komunikatu.
 • Najniższa cena z 30 dni przed obniżką nie może być ukryta (np. napisana niewidoczną czcionką, widoczna dopiero po przewinięciu strony czy oznaczona gwiazdką, której wyjaśnienia konsument musi szukać).
 • Przedsiębiorcy w komunikacji muszą być konsekwentni, np. w stosowanej kolejności, kolorystyce oznaczeń.
 • Jeżeli promocja obowiązuje dłużej niż 30 dni przedsiębiorca powinien podać daty jej obowiązywania. Długotrwałe promocje mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do rzeczywistej możliwości uzyskania korzyści z zakupu. Podobnie mogą zostać uznane obniżki cen, których nazwa niezgodnie z rzeczywistością sugeruje krótki czas ich obowiązywania (np. „okazje walentynkowe”), a także promocje krótkotrwałe (np. nocą) zmierzające do wywołania wrażenia, że towar w korzystnej cenie jest dostępny wyłącznie przez chwilę.

Okres odniesienia przy najniższej cenie w okresie 30 dni przed promocją.

Okres odniesienia dla obliczenia najniższej ceny z 30 dni przed obniżką obejmuje 30 dni kalendarzowych następujących ciągiem po sobie. Ostatnim dniem tego okresu jest dzień poprzedzający dzień, w którym po raz pierwszy można było kupić towar lub usługę w cenie obniżonej. Termin ten jest stały i nie ulega zmianie jeżeli promocja nie ulega zmianom, nawet jeżeli jest dłuższa niż 30 dni.

Dla ustalenia okresu odniesienia nie ma znaczenia, czy w tym terminie towar był dostępny, kiedy nastąpiło poinformowanie o obniżce lub przygotowanie materiałów marketingowych, ani do kogo promocja była skierowana (np. wyłącznie do kobiet z uwagi na dzień kobiet, posiadaczy karty lojalnościowej).

Ustalenie ceny odniesienia przy informacji o obniżonej cenie.

Przedsiębiorcy muszą ustalić cenę odniesienia, którą jest najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Przedsiębiorcy ustalając cenę odniesienia nie powinni brać pod uwagę czy ktokolwiek dokonał zakupu, przez jaki czas ta cena obowiązywała, do kogo była adresowana (np. tylko do kobiet, tylko do członków programu lojalnościowego). Względem podanej najniższej ceny towaru lub usługi należy liczyć korzyści wynikające z obniżki (np. -20%), jeśli przedsiębiorca o nich informuje.

Wyjątki przy informowaniu o najniższej cenie obowiązującej przed wprowadzeniem obniżki.

W przypadku:

 • informowania o obniżkach cen produktów szybko psujących się lub z krótkim terminem przydatności podaje się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, a nie najniższej ceny z 30 dni przed obniżką,
 • towarów lub usług oferowanych w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżce ceny należy podać informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania towaru lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki,
 • towaru niepełnowartościowego i pod koniec terminu przydatności nie ma obowiązku informowania o najniższej cenie tego towaru z 30 dni przed obniżką,
 • ostatnich sztuk towaru pełnowartościowego nie ma obowiązku informowania o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką.

{{widget1}}

Kogo dotyczą nowe zasady informowania o obniżkach cen?

Obowiązek dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy promują oferowane towary lub usługi poprzez pokazanie, czy zasugerowanie obniżki w miejscach sprzedaży (np. sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych), świadczenia usług i reklamy (w tym przez influencerów).

Obowiązek nie ma zastosowania w obrocie między osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą.

Jeśli platforma handlowa lub porównywarka cenowa zdecydują się udostępnić sprzedawcom narzędzia do prezentowania obniżek cen, to są zobowiązane zapewnić, aby odpowiednio i poprawnie została uwidoczniona najniższa cena z 30 dni przed obniżką. Przepis nie będzie miał zastosowania, jeżeli sprzedawca informuje o obniżce np. w opisie oferty.

Sankcje za nieprawidłowe informowanie o obniżkach cen

Za naruszenie obowiązku informowania o obniżce ceny po 1 stycznia 2023 r. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 20.000,00 zł, a gdyby nastąpiło to trzykrotnie w ciągu roku od pierwszego naruszenia, kara może wynieść 40.000,00 zł.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć karę w wysokości do 10 % obrotu odnotowanego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie kary i do 2.000.000,00 zł na osobę zarządzającą.

Chcesz wiedzieć więcej o holdingu?

Skontaktuj się z nami! Opowiemy CI na przykładach, w jaki sposób wygląda tworzenie holdingu i na co zwracaliśmy uwagę, projektując i tworząc holdingi dla naszych wspolników.

Chcesz zabezpieczyć się przed przejmowaniem Twoich specjalistów przez klientów albo konkurencję?

Gwarantuję, że nasi specjaliści zapewnią Ci skuteczną ochronę. Skontaktuj się z nami!

Chcesz wiedzieć jak wdrożyć ustawę o sygnalistach w Twojej firmie?

umów się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania.

Masz pytania dotyczące prokury?

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w doradztwie korporacyjnym. Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie.

Potrzebujesz napisać ale sprawdzić umowę o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji to jeden z podstawowych dokumentów, z których powinna korzystać każda firma w relacjach z partnerami, pracownikami czy podwykonawcami. Skontaktuj się z nami. Stworzymy umowę o zakazie konkurencji, która realnie zabezpieczy Twoje interesy.

Potrzebujesz wsparcia w rejestracji znaku towarowego?

Skontaktuj się z nami. Nasza rzeczniczka patentowa przeprowadzą Cię przez cały proces rejestracji szybko i bezpiecznie. Uzyskaj ochronę swojego znaku w Polsce, w UE albo na świecie.

Źle podpisana umowa online może być nieważna

Ryzykujesz czy wolisz mieć pewność? Skontaktuj się z nami i sprawdź jak poprawnie podpisywać umowy online

Nie wiesz jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów?

Nasi specjaliści są gotowi, żeby: 1. przygotować procedurę wewnętrzną obsługi zgłoszeń; 2. wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów 3. przeprowadzić szkolenie 4. pełnić funkcję osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń

Nie wiesz jak napisać umowę NDA, która zabezpieczy interesy Twojej firmy?

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i przekonaj się:)

Nie wiesz jak dostosować się do DSA?

skontaktuj się z naszymi specjalistami. Powiemy Ci co zrobić, żeby być zgodnym z DSA.

Wiemy, że nie masz czasu ani ochoty zajmować się likwidacją spółki

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i sprawdź jak bezpiecznie i szybko zlikwidować spółkę zoo.

Nie wiesz jak dobrze udzielić licencji albo przenieść prawa autorskie?

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia. Pomożemy Ci przygotować albo wynegocjować korzystną umowę licencyjną albo umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie.

Chcesz zarejestrować znak towarowy z dofinansowaniem SME Fund?

skontaktuj się nami! Nasz rzecznik patentowy odpowie na Twoje pytania, wyjaśni w jaki sposób skorzystać z dofinansowania oraz przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracji znaku towarowego.

chcesz reklamować alkohol w Internecie ale nie wiesz jak?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, m.in. - jeżeli jesteś agencją digital i chcesz reklamować markę alkoholową w SoMe - jesteś e-commerce i nie wiesz jak prezentować alkohol w swojej ofercie - jesteś marketplace i nie wiesz jak wprowadzać merchantów alkoholowych do portalu i jak prezentować ich ofertę

chcesz wiedzieć więcej o odpowiedzialności członka zarządu?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak możesz się zabezpieczyć

Potrzebujesz wsparcia przy checkboxach w swoim sklepie internetowym?

dla nas to piece of cake :) skontaktuj się nami!

Potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu na Twoją stronę internetową?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy nasze najlepsze doświadczenie i stworzymy regulamin dopasowany do twoich potrzeb oraz specyfiki strony.

Potrzebujesz term sheet i nie wiesz jak się do tego zabrać?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy naszej najlepsze doświadczenie transkacyjne, żeby przygotować term sheet, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb i do Twojej transakcji.

Planujesz ekspansję Twojego biznesu do Polski i potrzebujesz zaufanego partnera?

Skorzystaj z naszego doświadczenia we wprowadzaniu zagranicznych za Polski rynek. Zyskaj sprawdzonego i doświadczonego partnera w rozwoju Twojego biznesu w Polsce

Potrzebujesz wsparcia w umową przeniesienia praw autorskich?

Skontaktuj się z nami jeżeli: - masz już umowę, ale nie wiesz czy zabezpiecza ona Twoje interesy; - chcesz zbyć / nabyć prawa autorskie ale nie masz umowy;

SHADOW IT dotyczy Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami i odzyskaj kontrolę nad tym, w jaki sposób Twoi pracownicy korzystają z narzędzi AI.

potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu SaaS?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy wsparcie.

Zastanawiasz się, czy narzędzia AI, z których korzystasz w firmie są bezpieczne?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania albo zaproponujemy szkolenie z bezpieczeństwa korzystania z AI

Nie wiesz jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z przepisami?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z nowymi wymogami

Zastanawiasz się jak legalnie wykorzystać treści stworzone z pomocą AI?

Nie tylko doradzamy w kwestiach prawnych związanych z AI, ale sami korzystamy z narzędzi wykorzystującej sztuczną inteligencję w codziennej działalności kancelarii. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami.

Nie wiesz jak prawidłowo informować klientów o obniżkach cen?

Przebrnięcie przez wytyczne UOKiK dot. informowania o obniżkach cen to nie lada wyczyn. Nawet dla nas, prawników. Oszczędź swój czas i miej pewność, że działasz zgodnie z przepisami. Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Skonsultuj się z ekspertem

Mierzysz się z zagadnieniem, o którym piszemy w tym artykule? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Udostępnij ten post

Zobacz także

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Dlaczego powinieneś przeczytać regulamin narzędzia AI z którego korzystasz? Jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa Twojego, Twojej firmy albo Twoich pracowników? Ten artykuł odpowiada na te pytania.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
7 sierpnia 2023
Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Jeżeli tworzysz lub posiadasz aplikację w modelu SaaS i zastanawiasz się co powinien zawierać Twój regulamin, ten artykuł jest dla Ciebie.
Aleksandra Rojek
Aleksandra Rojek
01.09.2023
Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Z artykułu dowiesz się czym jest SHADOW IT i jakie ryzyka dla Twojej firmy z tego wynikają.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
05 września 2023

Let's work together

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.