Czy każda strona internetowa musi mieć regulamin?
Blog

Czy każda strona internetowa musi mieć regulamin?

Czy każda strona internetowa musi mieć regulamin?
Aleksandra Rojek
21 października 2023
5 min read

W celu uzyskania wiarygodności, czy utrzymania pozycji na rynku, każda firma potrzebuje silnych fundamentów w Internecie, ponieważ to właśnie tam informacji szukają potencjalni klienci. Strona internetowa jest jednym z najprostszych i najbardziej opłacalnych sposobów promowania biznesu. Powyższe sprawia, że obecnie coraz rzadziej można spotykać firmy nieposiadające strony internetowej. Jednak samo założenie strony nie zawsze jest wystarczające, szczególnie z uwagi na obowiązujące przepisy prawne.

Jeżeli chcesz założyć stronę internetową lub dostosować już funkcjonującą stronę do wymogów prawnych, ten artykuł jest dla Ciebie. Z niego dowiesz się, czy Twoja strona internetowa powinna mieć regulamin

Czym jest regulamin?

W dużym skrócie - regulamin jest dokumentem określającym zasady korzystania z danej strony, może również zastąpić umowę zawieraną na odległość. Regulamin jest określany przez dostawcę strony, wobec czego stanowi narzędzie ochrony jego interesów. Treść regulaminu nie może być jednak dowolna, w szczególności nie może zawierać klauzul niedozwolonych (abuzywnych), dzięki czemu stanowi jednocześnie środek zapewniający ochronę konsumentom przed nieuczciwymi praktykami.

Czy z przepisów prawa wynika obowiązek posiadania regulaminu strony internetowej?

To zależy, czy za pośrednictwem strony świadczone są usługi drogą elektroniczną (zwane również jako "usługi społeczeństwa informacyjnego").

Świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje na indywidualne żądanie usługobiorcy (zainteresowanego), bez jednoczesnej obecności stron (bez fizycznej obecności klienta), za pomocą systemu teleinformatycznego (za pośrednictwem Internetu) i jest zautomatyzowane, np. złożenie zamówienia, dokonanie płatności, założenie konta, przekazywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną (newsletter), oferowanie informacji, dostęp i przechowywanie danych, udostępnianie materiałów video, usługi wyszukiwania, prezentowanie informacji, usługi komunikacji internetowej (np. za pośrednictwem chatu lub formularza kontaktowego).

Jeżeli świadczysz usługi drogą elektroniczną w ramach strony internetowej, to posiadanie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jest konieczne. Co więcej, jesteś również obowiązany do powszechnego i bezpłatnego udostępnienia treści regulaminu, aby potencjalni klienci mogli się z nim zapoznać przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług. Jeżeli klienci nie będą mieli możliwości zapoznania się z tym regulaminem przed zawarciem umowy, to nie będzie on ich obowiązywał.

Z powyższego płynie wniosek, że prawie każda strona internetowa musi mieć regulamin. Jednak należy pamiętać, że powinien on zostać stworzony indywidualnie, na potrzeby danej strony.

Co powinien zawierać regulamin strony internetowej?

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania ze strony, które nie mogą być ustalane dowolnie, ponieważ istnieje wiele bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które określają prawa lub obowiązki niepodlegające swobodnej regulacji. Przedsiębiorcy, jako podmioty profesjonalne, nie mogą modyfikować tych bezwzględnych regulacji, ponieważ stanowiłoby to wprowadzenie konsumentów w błąd.

Postanowienia, które są niedozwolone w stosunkach z konsumentami nazywane są klauzulami niedozwolonymi lub abuzywnymi. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi zestawienie takich klauzul w Rejestrze klauzul niedozwolonych. Unikaj tych klauzul na Twojej stronie internetowej.

Obowiązkowe elementy regulaminu strony internetowej

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje, co powinien zawierać regulamin strony internetowej, za pośrednictwem której świadczone są usługi drogą elektroniczną:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, np. usługa prowadzenia konta na stronie internetowej,

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym odpłatność, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługujesz oraz zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, np. w jaki sposób mogę założyć konto, czy z niego zrezygnować,

4) tryb postępowania reklamacyjnego, gdyby okazało się, że świadczone usługi elektroniczne nie są zgodne z umową.

Fakultatywne elementy regulaminu strony internetowej

Powyższe wymogi nie są jedynymi narzucanymi na przedsiębiorców oferujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Internetu, w tym za pomocą stron internetowych. Poza nimi, istnieje szereg obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach, wynikających głównie z ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego, różniących się zasadniczo tym, że ustawodawca nie narzuca w jakiej formie mają one zostać zrealizowane.

Z praktycznego punktu widzenia regulamin jest idealnym do tego miejscem.

Jeżeli nie chcesz mieć kilku regulaminów na swojej stronie internetowej, możesz je połączyć z innymi regulaminami, np. regulaminem SaaS (Software as a Service) lub regulaminem korzystania z narzędzi AI. Szczegóły na temat tych regulaminów możesz znaleźć w naszych artykułach:

15 niezbędnych elementów regulaminu SaaS (Software as a Service)

Regulaminy korzystania z narzędzi AI

Jednak w takim przypadku musisz zwrócić szczególną uwagę na przejrzystość takiego dokumentu.

Sankcje - co grozi za brak regulaminu strony internetowej?

Brak regulaminu wynikającego z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest uznawany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w postaci naruszenia obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, za co grozi kara finansowa do 10% obrotu.

{{widget10}}

Co poza regulaminem powinno się znaleźć na stronie internetowej?

Tworząc ten artykuł nie sposób, chociażby, nie wspomnieć o równie istotnym dokumencie dla każdej strony internetowej, którym jest polityka prywatności.

Jest ona związana z przepisami prawnymi związanymi z ochroną danych osobowych, mianowicie z rozporządzeniem 2016/679 o ochronie danych osobowych, jak i ustawą Prawo telekomunikacyjne. Te akty prawne również nakładają na przedsiębiorców obowiązki informacyjne, jednocześnie nie wskazując w jaki sposób mają one zostać zrealizowane.

Do szczegółów w zakresie polityki prywatności wrócimy w jednym z kolejnych artykułów.

Źle podpisana umowa online może być nieważna

Ryzykujesz czy wolisz mieć pewność? Skontaktuj się z nami i sprawdź jak poprawnie podpisywać umowy online

Nie wiesz jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów?

Nasi specjaliści są gotowi, żeby: 1. przygotować procedurę wewnętrzną obsługi zgłoszeń; 2. wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów 3. przeprowadzić szkolenie 4. pełnić funkcję osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń

Nie wiesz jak napisać umowę NDA, która zabezpieczy interesy Twojej firmy?

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i przekonaj się:)

Nie wiesz jak dostosować się do DSA?

skontaktuj się z naszymi specjalistami. Powiemy Ci co zrobić, żeby być zgodnym z DSA.

Wiemy, że nie masz czasu ani ochoty zajmować się likwidacją spółki

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i sprawdź jak bezpiecznie i szybko zlikwidować spółkę zoo.

Nie wiesz jak dobrze udzielić licencji albo przenieść prawa autorskie?

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia. Pomożemy Ci przygotować albo wynegocjować korzystną umowę licencyjną albo umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie.

Chcesz zarejestrować znak towarowy z dofinansowaniem SME Fund?

skontaktuj się nami! Nasz rzecznik patentowy odpowie na Twoje pytania, wyjaśni w jaki sposób skorzystać z dofinansowania oraz przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracji znaku towarowego.

chcesz reklamować alkohol w Internecie ale nie wiesz jak?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, m.in. - jeżeli jesteś agencją digital i chcesz reklamować markę alkoholową w SoMe - jesteś e-commerce i nie wiesz jak prezentować alkohol w swojej ofercie - jesteś marketplace i nie wiesz jak wprowadzać merchantów alkoholowych do portalu i jak prezentować ich ofertę

chcesz wiedzieć więcej o odpowiedzialności członka zarządu?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak możesz się zabezpieczyć

Potrzebujesz wsparcia przy checkboxach w swoim sklepie internetowym?

dla nas to piece of cake :) skontaktuj się nami!

Potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu na Twoją stronę internetową?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy nasze najlepsze doświadczenie i stworzymy regulamin dopasowany do twoich potrzeb oraz specyfiki strony.

Potrzebujesz term sheet i nie wiesz jak się do tego zabrać?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy naszej najlepsze doświadczenie transkacyjne, żeby przygotować term sheet, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb i do Twojej transakcji.

Planujesz ekspansję Twojego biznesu do Polski i potrzebujesz zaufanego partnera?

Skorzystaj z naszego doświadczenia we wprowadzaniu zagranicznych za Polski rynek. Zyskaj sprawdzonego i doświadczonego partnera w rozwoju Twojego biznesu w Polsce

Potrzebujesz wsparcia w umową przeniesienia praw autorskich?

Skontaktuj się z nami jeżeli: - masz już umowę, ale nie wiesz czy zabezpiecza ona Twoje interesy; - chcesz zbyć / nabyć prawa autorskie ale nie masz umowy;

SHADOW IT dotyczy Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami i odzyskaj kontrolę nad tym, w jaki sposób Twoi pracownicy korzystają z narzędzi AI.

potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu SaaS?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy wsparcie.

Zastanawiasz się, czy narzędzia AI, z których korzystasz w firmie są bezpieczne?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania albo zaproponujemy szkolenie z bezpieczeństwa korzystania z AI

Nie wiesz jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z przepisami?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z nowymi wymogami

Zastanawiasz się jak legalnie wykorzystać treści stworzone z pomocą AI?

Nie tylko doradzamy w kwestiach prawnych związanych z AI, ale sami korzystamy z narzędzi wykorzystującej sztuczną inteligencję w codziennej działalności kancelarii. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami.

Nie wiesz jak prawidłowo informować klientów o obniżkach cen?

Przebrnięcie przez wytyczne UOKiK dot. informowania o obniżkach cen to nie lada wyczyn. Nawet dla nas, prawników. Oszczędź swój czas i miej pewność, że działasz zgodnie z przepisami. Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Skonsultuj się z ekspertem

Mierzysz się z zagadnieniem, o którym piszemy w tym artykule? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Udostępnij ten post

Zobacz także

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Dlaczego powinieneś przeczytać regulamin narzędzia AI z którego korzystasz? Jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa Twojego, Twojej firmy albo Twoich pracowników? Ten artykuł odpowiada na te pytania.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
7 sierpnia 2023
Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Jeżeli tworzysz lub posiadasz aplikację w modelu SaaS i zastanawiasz się co powinien zawierać Twój regulamin, ten artykuł jest dla Ciebie.
Aleksandra Rojek
Aleksandra Rojek
01.09.2023
Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Z artykułu dowiesz się czym jest SHADOW IT i jakie ryzyka dla Twojej firmy z tego wynikają.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
05 września 2023

Let's work together

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.