Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?
Blog

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?
Marcin Lisowski
7 sierpnia 2023
5 min read

"The Age of AI has Begun" ("Rozpoczęła się era sztucznej inteligencji") - tak Bill Gates zatytułował niedawno jeden z wpisów na swoim blogu. Rewolucja technologiczna w sferze sztucznej inteligencji przyjęła postać narzędzi AI mogących wspierać ich użytkowników na różnych polach działania. Robią to znane już na całym świecie narzędzia AI takie jak ChatGPT, DALL-E, czy Midjourney, a użytkownicy uzyskują w ten sposób możliwość korzystania z pomocy AI w celach prywatnych i w celach komercyjnych. Wsparcie przy stworzeniu biznesu e-commerce? Bardzo proszę. Poprawienie swojego wizerunku w mediach społecznościowych? Żaden problem. Korzystając z rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, oprócz technicznych możliwości poszczególnych narzędzi, ważne jest również umiejętne formułowanie promptów - poleceń wykonania danego działania przez AI.

Granice prawne i zasady korzystania z narzędzi, w działanie których zaangażowana jest sztuczna inteligencja, wyznaczają ogólne przepisy prawa. Jednocześnie dookreślają je postanowienia (warunki) poszczególnych umów zawieranych z podmiotem udostępniającym dane narzędzie działające ze wsparciem sztucznej inteligencji.

Umowy te potocznie nazywane bywają regulaminami.

Niezależnie od tego, czy w codziennej pracy chcesz ze wsparciem sztucznej inteligencji zacząć np. tworzyć dzieła w jakiejkolwiek postaci, czy generować z pomocą AI innego rodzaju treści, albo korzystasz z takiego narzędzia już teraz, ważnym krokiem w kierunku robienia tego bardziej świadomie i bezpiecznie jest zdanie sobie sprawy z istnienia regulaminów narzędzi działających z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz zakresów, do jakich regulaminy te mogą się odnosić.

Regulamin narzędzia AI a prawa i obowiązki użytkowników oraz dostawców narzędzi wspieranych przez AI

aut. Markus Winkler

Nie jest łatwo radzić sobie z ryzykami wynikającymi z rozwoju nowych technologii. W jaki sposób wykorzystywane są prompty, które użytkownicy wprowadzają do narzędzi działających ze wsparciem sztucznej inteligencji? Czy rezultaty działania tych narzędzi będą zawsze zgodne z oczekiwaniami osób z nich korzystających - odpowiednio dokładne? Czy właściciele danego narzędzia nabywają prawa autorskie do dzieła stworzonego przy pomocy rozwiązań AI albo nabywają do nich prawa wyłączne, lub w innym zakresie na podstawie odpowiedniej licencji? Odniesienia między innymi do takich ważnych z punktu widzenia użytkownika kwestii, mogą i często znajdują się w regulaminach narzędzi AI.

Granice praw i obowiązków użytkownika oraz dostawcy narzędzia AI

aut. Joshua Miranda

Granice prawne sposobu korzystania z narzędzi typu ChatGPT wyznaczają ogólne przepisy prawa, ale jednocześnie dookreślają je postanowienia (warunki) poszczególnych umów. Warunki te narzucane są przez dostawców narzędzi AI i z reguły zgadzasz się na nie na etapie rejestracji użytkownika.

Sytuację komplikuje nieco fakt, że dostawcami narzędzi działających z wykorzystaniem sztucznej inteligencji są z reguły firmy zagraniczne formułujące uniwersalne warunki umów, które mają za zadanie pasować do różnych krajów i panujących w nich rozwiązań prawnych. Dlatego niektóre ich elementy mogą wydawać się osobliwe i nie odpowiadające choćby pojęciowo lokalnym rozwiązaniom. Warunki umowy mogą być nawet niezgodne z lokalnymi przepisami prawa. Natomiast zazwyczaj już sam fakt, że spór w zakresie zgodności z prawem warunków danej umowy, czy ich naruszenia, miałby charakter międzynarodowy, może powodować, że jego podjęcie byłoby niepraktyczne i staje się mało realne. Użytkownik korzystający z narzędzi AI zobowiązuje się jednak do przestrzegania tych warunków i dlatego co do zasady powinien się do nich stosować.

Wykorzystywanie danych wprowadzanych do narzędzi AI przez dostawców narzędzi

Dane (prompty) wprowadzane do narzędzi AI celem wygenerowania z ich pomocą oczekiwanych treści oczywiście muszą być przetwarzane przez dostawcę tego narzędzia co najmniej w celu generowania tych treści. Zakres przetwarzania promptów może zostać doprecyzowany w warunkach danej umowy – pomimo posłużenia się dosyć ogólnymi sformułowaniami tak jest np. w przypadku narzędzi OpenAI.

Wiele czynników decyduje o tym, jakim ograniczeniom prawnym podlega wykorzystywanie zbieranych w ten sposób danych. W braku zawarcia w warunkach korzystania z narzędzi AI postanowień w tym przedmiocie - a czasem nawet pomimo ich zawarcia -  regulują to mające zastosowanie ogólne przepisy prawa. Przy czym może tutaj, jak i w szerszym zakresie warunków umowy, działać mechanizm analogiczny do zakazu stosowania klauzul niedozwolonych/abuzywnych z kodeksu cywilnego.

Czy w poszczególnych warunkach umów znajdziemy postanowienia, poprzez które dostawcy narzędzi opartej o sztuczną inteligencję zobowiązywaliby się do zachowania poufności w jakimkolwiek zakresie? Niekoniecznie, ale nie jest to wykluczone – takie postanowienia przewidują np. warunki korzystania z narzędzia Jasper.

Niemniej z tych przyczyn lepiej powstrzymywać się od przekazywania w ramach promptów danych wrażliwych.

Treści wygenerowane przez narzędzia działające z wykorzystaniem sztucznej inteligencji mogą być niedokładne

aut. George Becker

Zastrzeżenie w tym przedmiocie wprost zawierają warunki umowy sformułowane przez OpenAI. Nic dziwnego, bo wszystko jest w jakimś stopniu zawodne i niedoskonałe. Jednak ograniczenie odpowiedzialności formułowane w warunkach korzystania z narzędzi AI zasadniczo ma swoje granice - np. zgodnie z przepisami polskiego prawa nieważne jest zastrzeżenie w umowie braku odpowiedzialności za szkodę, którą jedna strona umowy może wyrządzić drugiej umyślnie.

Również w tym przypadku ważna jest ocena danego postanowienia i okoliczności przez pryzmat przepisów prawa właściwego kraju. Tak jak w zakresie potencjalnego naruszenia prawa autorskiego poprzez wykorzystanie czyichś utworów w ramach wykorzystania narzędzia AI (więcej na temat sztucznej inteligencji z punktu widzenia prawa autorskiego możesz przeczytać na naszym blogu <span class="text-color-blue">tutaj </span>), również w tej sytuacji ważne jest podchodzenie z pewną rezerwą do rezultatów działań narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Klasyczną już historią ilustrującą przykre skutki takiego braku ostrożności jest powołanie się przez amerykańskiego prawnika w piśmie procesowym sporządzonym przy wsparciu ChatGPT na zmyślone przez tego chat bota orzeczenia sądowe (możesz o tym przeczytać np. <span class="text-color-blue">tutaj</span> po angielsku lub <span class="text-color-blue">tutaj</span> po polsku).

{{widget4}}

Wybrane warunki umów na korzystanie z narzędzi AI

aut. RDNE Stock project

Jeśli zastanawiasz się, jak mogą brzmieć warunki korzystania z narzędzi AI dotyczące wspomnianych wcześniej zakresów, to poniżej wybraliśmy dla Ciebie kilka przykładowych fragmentów takich warunków, które zostały dodatkowo opatrzone krótkim, uproszczonym komentarzem w języku polskim:

ChatGPT

(<span class="text-color-blue">Warunki</span> na dzień 14 marca 2023 r.)

2. Usage Requirements

(c) Restrictions. You may not (i) use the Services in a way that infringes, misappropriates or violates any person’s rights; [...] (v) represent that output from the Services was human-generated when it is not or otherwise violate our Usage Policies;

3. Content

(a) Your Content. You may provide input to the Services (“Input”), and receive output generated and returned by the Services based on the Input (“Output”). Input and Output are collectively “Content.” As between the parties and to the extent permitted by applicable law, you own all Input. Subject to your compliance with these Terms, OpenAI hereby assigns to you all its right, title and interest in and to Output. This means you can use Content for any purpose, including commercial purposes such as sale or publication, if you comply with these Terms. OpenAI may use Content to provide and maintain the Services, comply with applicable law, and enforce our policies. You are responsible for Content, including for ensuring that it does not violate any applicable law or these Terms.

<span class="text-color-blue">Z usług w rozumieniu regulaminu (w tym z ChatGPT) nie można korzystać w sposób, który naruszałby prawa innych osób, ani też oświadczać, że rezultat został wygenerowany przez człowieka, w sytuacji gdy tak nie było. W zakresie dopuszczalnym przez prawo użytkownicy są właścicielami wprowadzanych danych, a OpenAI, L.L.C. przenosi na nich wszelkie prawa do wygenerowanych rezultatów, pod warunkiem stosowania się do regulaminu. OpenAI, L.L.C. może wykorzystywać te treści m.in. w celu świadczenia usług w rozumieniu regulaminu. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za dane i rezultaty, w tym są odpowiedzialni za dopilnowanie, że nie naruszają one mającego zastosowanie prawa ani też samego regulaminu.</span>

Midjourney

(<span class="text-color-blue">Warunki</span> na dzień 21 czerwca 2023 r.)

Rights You give to Midjourney

By using the Services, You grant to Midjourney, its successors, and assigns a perpetual, worldwide, non-exclusive, sublicensable no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute text, and image prompts You input into the Services, or Assets produced by the service at Your direction. This license survives termination of this Agreement by any party, for any reason.

10. Limitation of Liability and Indemnity

We provide the service as is, and we make no promises or guarantees about it.

You understand and agree that we will not be liable to You or any third party for any loss of profits, use, goodwill, or data, or for any incidental, indirect, special, consequential or exemplary damages, however they arise.

You are responsible for Your use of the service. If You harm someone else or get into a dispute with someone else, we will not be involved.

<span class="text-color-blue"> Korzystając z platformy Midjourney użytkownicy udzielają Midjourney Inc. szerokiej i nieodpłatnej licencji w zakresie wprowadzanych przez nich treści. Usługi są udostępnianie w stanie takim, w jakim się znajdują, bez żadnych gwarancji oraz z szerokim wyłączeniem odpowiedzialności dostawcy usług.</span>

Jasper

(<span class="text-color-blue">Warunki</span> na dzień 22 maja 2023 r.)

3. Intellectual Property Rights

(a) Customer Property. We claim no ownership rights over Customer Content created by you. The Customer Content you create remains yours.

By submitting, posting, displaying, providing, or otherwise making available any Customer Content on or through the Services, you expressly grant, and you represent and warrant that you have all rights necessary to grant, to Jasper a royalty-free, sublicensable, transferable, perpetual, irrevocable, non-exclusive, worldwide license to use, reproduce, modify, publish, list information regarding, edit, translate, distribute, syndicate, publicly perform, publicly display, and make derivative works of all such Customer Content and your name, voice, and/or likeness as contained in your Customer Content, in whole or in part, and in any form, media or technology, whether now known or hereafter developed, for use in connection with the Services and Jasper’s (and its successors’ and affiliates’) business, including without limitation in connection with modifying, improving, and enhancing artificial intelligence models, as well as promoting and redistributing part or all of the Services (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels.

6. Confidential Information

From time to time, Jasper and Customer may disclose or make available to the other party Confidential Information. The receiving party shall not disclose the disclosing party’s Confidential Information to any person or entity, except to the receiving party’s employees who have a need to know the Confidential Information for the receiving party to exercise its rights or perform its obligations hereunder and who are required to protect the Confidential Information in a manner no less stringent than required under this Agreement. Notwithstanding the foregoing, each party may disclose Confidential Information to the limited extent required (i) to comply with the order of a court or other governmental body, or as otherwise necessary to comply with applicable law, provided that the party making the disclosure pursuant to the order shall first have given written notice to the other party and made a reasonable effort to obtain a protective order; or (ii) to establish a party’s rights under this Agreement, including to make required court filings. Each party’s obligations of non-disclosure with regard to Confidential Information are effective as of the date such Confidential Information is first disclosed to the receiving party and will expire five years thereafter; provided, however, with respect to any Confidential Information that constitutes a trade secret (as determined under applicable law), such obligations of non-disclosure will survive the termination or expiration of this Agreement for as long as such Confidential Information remains subject to trade secret protection under applicable law.

Jasper cares about the integrity and security of your personal information. However, we cannot guarantee that unauthorized third parties will never be able to defeat our security measures or use your personal information for improper purposes. You acknowledge that you provide your personal information at your own risk.

<span class="text-color-blue"> Treści użytkownika, które obejmują wszelkie treści tworzone (udostępniane) poprzez usługi w rozumieniu regulaminu (m.in. Jasper dostępny online poprzez jasper.ai), pozostają własnością użytkownika. Jednak poprzez udostępniania tych treści w ramach tych usług, użytkownik udziela Jasper AI, Inc. m.in. szerokiej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych treści.</span>

<span class="text-color-blue">Strony wzajemnie zobowiązują się do zachowania w poufności informacji poufnych, poza określonymi w warunkach sytuacjami oraz oprócz ujawnienia ich pracownikom strony otrzymującej te informacje, którzy muszą je znać w celu wykonywania przez strony praw lub obowiązków wynikających z warunków umowy, oraz przy zachowaniu przez tych pracowników ochrony informacji w sposób nie mniej rygorystyczny niż wynikający z warunków umowy. Użytkownik oświadcza, że udostępnia Jasper informacje osobiste na własne ryzyko.</span>

Zanim zaczniesz korzystać z narzędzi wspieranych przez AI przeczytaj regulamin

Regulaminy zawierają zbiór zasad odnoszących się do udostępniania i korzystania z narzędzi opartych o AI. Mimo że ich treść nie jest każdorazowo negocjowana z użytkownikami i w praktyce użytkownicy odruchowo zaznaczają pole "zapoznałem się i akceptuję warunki umowy" we wszelkiego rodzaju umowach zawieranych online (o ile takie pole jest przewidziane) bez ich faktycznego przeczytania, trzeba pamiętać, że zobowiązują się względem dostawcy narzędzia do przestrzegania tych warunków. Dlatego aby mieć świadomość zakresu akceptowanego zobowiązania i móc je rozważyć lub poddać krytycznej ocenie, warto przyjrzeć się treści danego regulaminu.

Podobnie jak w przypadku leków, w zakresie korzystania z rozwiązań wspieranych przez AI najlepiej odpowiednio kierować się doskonale znanym ostrzeżeniem - "przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania".

Chcesz wiedzieć więcej o holdingu?

Skontaktuj się z nami! Opowiemy CI na przykładach, w jaki sposób wygląda tworzenie holdingu i na co zwracaliśmy uwagę, projektując i tworząc holdingi dla naszych wspolników.

Chcesz zabezpieczyć się przed przejmowaniem Twoich specjalistów przez klientów albo konkurencję?

Gwarantuję, że nasi specjaliści zapewnią Ci skuteczną ochronę. Skontaktuj się z nami!

Chcesz wiedzieć jak wdrożyć ustawę o sygnalistach w Twojej firmie?

umów się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania.

Masz pytania dotyczące prokury?

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w doradztwie korporacyjnym. Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie.

Potrzebujesz napisać ale sprawdzić umowę o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji to jeden z podstawowych dokumentów, z których powinna korzystać każda firma w relacjach z partnerami, pracownikami czy podwykonawcami. Skontaktuj się z nami. Stworzymy umowę o zakazie konkurencji, która realnie zabezpieczy Twoje interesy.

Potrzebujesz wsparcia w rejestracji znaku towarowego?

Skontaktuj się z nami. Nasza rzeczniczka patentowa przeprowadzą Cię przez cały proces rejestracji szybko i bezpiecznie. Uzyskaj ochronę swojego znaku w Polsce, w UE albo na świecie.

Źle podpisana umowa online może być nieważna

Ryzykujesz czy wolisz mieć pewność? Skontaktuj się z nami i sprawdź jak poprawnie podpisywać umowy online

Nie wiesz jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów?

Nasi specjaliści są gotowi, żeby: 1. przygotować procedurę wewnętrzną obsługi zgłoszeń; 2. wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów 3. przeprowadzić szkolenie 4. pełnić funkcję osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń

Nie wiesz jak napisać umowę NDA, która zabezpieczy interesy Twojej firmy?

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i przekonaj się:)

Nie wiesz jak dostosować się do DSA?

skontaktuj się z naszymi specjalistami. Powiemy Ci co zrobić, żeby być zgodnym z DSA.

Wiemy, że nie masz czasu ani ochoty zajmować się likwidacją spółki

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i sprawdź jak bezpiecznie i szybko zlikwidować spółkę zoo.

Nie wiesz jak dobrze udzielić licencji albo przenieść prawa autorskie?

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia. Pomożemy Ci przygotować albo wynegocjować korzystną umowę licencyjną albo umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie.

Chcesz zarejestrować znak towarowy z dofinansowaniem SME Fund?

skontaktuj się nami! Nasz rzecznik patentowy odpowie na Twoje pytania, wyjaśni w jaki sposób skorzystać z dofinansowania oraz przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracji znaku towarowego.

chcesz reklamować alkohol w Internecie ale nie wiesz jak?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, m.in. - jeżeli jesteś agencją digital i chcesz reklamować markę alkoholową w SoMe - jesteś e-commerce i nie wiesz jak prezentować alkohol w swojej ofercie - jesteś marketplace i nie wiesz jak wprowadzać merchantów alkoholowych do portalu i jak prezentować ich ofertę

chcesz wiedzieć więcej o odpowiedzialności członka zarządu?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak możesz się zabezpieczyć

Potrzebujesz wsparcia przy checkboxach w swoim sklepie internetowym?

dla nas to piece of cake :) skontaktuj się nami!

Potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu na Twoją stronę internetową?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy nasze najlepsze doświadczenie i stworzymy regulamin dopasowany do twoich potrzeb oraz specyfiki strony.

Potrzebujesz term sheet i nie wiesz jak się do tego zabrać?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy naszej najlepsze doświadczenie transkacyjne, żeby przygotować term sheet, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb i do Twojej transakcji.

Planujesz ekspansję Twojego biznesu do Polski i potrzebujesz zaufanego partnera?

Skorzystaj z naszego doświadczenia we wprowadzaniu zagranicznych za Polski rynek. Zyskaj sprawdzonego i doświadczonego partnera w rozwoju Twojego biznesu w Polsce

Potrzebujesz wsparcia w umową przeniesienia praw autorskich?

Skontaktuj się z nami jeżeli: - masz już umowę, ale nie wiesz czy zabezpiecza ona Twoje interesy; - chcesz zbyć / nabyć prawa autorskie ale nie masz umowy;

SHADOW IT dotyczy Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami i odzyskaj kontrolę nad tym, w jaki sposób Twoi pracownicy korzystają z narzędzi AI.

potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu SaaS?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy wsparcie.

Zastanawiasz się, czy narzędzia AI, z których korzystasz w firmie są bezpieczne?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania albo zaproponujemy szkolenie z bezpieczeństwa korzystania z AI

Nie wiesz jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z przepisami?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z nowymi wymogami

Zastanawiasz się jak legalnie wykorzystać treści stworzone z pomocą AI?

Nie tylko doradzamy w kwestiach prawnych związanych z AI, ale sami korzystamy z narzędzi wykorzystującej sztuczną inteligencję w codziennej działalności kancelarii. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami.

Nie wiesz jak prawidłowo informować klientów o obniżkach cen?

Przebrnięcie przez wytyczne UOKiK dot. informowania o obniżkach cen to nie lada wyczyn. Nawet dla nas, prawników. Oszczędź swój czas i miej pewność, że działasz zgodnie z przepisami. Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Skonsultuj się z ekspertem

Mierzysz się z zagadnieniem, o którym piszemy w tym artykule? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Udostępnij ten post

Zobacz także

Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Jeżeli tworzysz lub posiadasz aplikację w modelu SaaS i zastanawiasz się co powinien zawierać Twój regulamin, ten artykuł jest dla Ciebie.
Aleksandra Rojek
Aleksandra Rojek
01.09.2023
Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Z artykułu dowiesz się czym jest SHADOW IT i jakie ryzyka dla Twojej firmy z tego wynikają.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
05 września 2023
Spółka z o.o. – kompendium wiedzy

Spółka z o.o. – kompendium wiedzy

Wszystko, co musisz wiedzieć o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zebrane w jednym miejscu!
Justyna Chmielińska
Justyna Chmielińska
07 września 2023

Let's work together

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.